Träets positiva egenskaper

Det är ett naturligt och förnybart material som tillverkas lokalt och ger korta transporter. Vid tillverkning används biprodukterna som energi och produktionen ger minimalt med avfall. Materialet binder koldioxid under hela livslängden och när det är uttjänt kan det användas som biobränsle och ersätta fossila bränslen.

TRAVAsystem är Sveriges mest miljövänliga hästboxföretag.

Främsta orsaken till detta är att vi använder minimalt med stål jämfört med våra konkurrenter.